برش لیزری | حکاکی لیزری | خدمات لیزر غیر فلزات

تبدیل فایل کورل (CDR) به DXF

در صورتیکه بخواهید فایل ایجاد شده در کورل را به فایل DXF تبدیل نمایید تصاویر زیر را دنبال کنید:

 

<a href="http://www go to these guys.panlaser.com/wp-content/uploads/2015/01/CDR2DXF.jpg”>تبدیل فایل کورل به DXF

CDR2DXF-2

CDR2DXF-3